Marianne Bakker
Voorzitter

Pepijn van de Port
Secretaris

Angelique Finkers
Penningmeester

BIND is door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften. Daarnaast is de ANBI-status ook voor donateurs of gevers van belang, zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een ANBI moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Dit noemen we de 90%-eis.
  • De instelling mag met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben.
  • De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
  • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
  • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
  • De beloning voor toezichthouders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
  • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
  • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
  • Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
  • Een ANBI heeft bepaalde administratieve verplichtingen.

De Belastingdienst verplicht ANBI’s vanaf 1 januari 2014 de volgende informatie beschikbaar stellen op de website (de informatie is op aanvraag ook schriftelijk verkrijgbaar):
Naam van de organisatie
Stichting bij BIND (BIND)

RSIN
854939817

Contactgegevens
BIND
Middenweg 107
1505RK Zaandam
06 28 76 01 36
info@bijbind.nl

Bestuur
Marianne Bakker – Voorzitter
Pepijn van de Port – Secretaris
Paula Beek – Penningmeester

Actueel beleidsplan
Bekijk het plan.

Beloningsbeleid
Het bestuur van BIND is onbezoldigd. Coördinatie en leiding gebeurt op basis van freelance afspraken.

Doelstelling
BIND gaat mensen verbinden met elkaar en de omgeving door middel van creativiteit. Op die manier dragen we bij aan groei en ontwikkeling. Zowel op persoonlijk- als op maatschappelijk vlak.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Deze vind u in het blog. Volgend jaar zullen ze worden opgenomen in het jaarverslag.